دسته‌بندی نشده

ملاحظات در تجویز سمعک: سایز باتری

در برخی بیماران خصوصا در مواردی که سمعک پشت گوشی تجویز می شود ، ملاحظه در مورد سایز باتزی سمعک را مدنظر قرار می دهیم . سایز بزرگتر باتری موجب سنگین تر شدن سمعک و بزرگتر شدن سایز سمعک می شود و در…

سندرم کلاین فلتر

علت این بیماری زیاد بودن کروموزومهای جنسی در مرد می باشد. در شرایط طبیعی فرمول جنسی کروموزومهای مرد xy می‌باشد ولی در این بیماری فرد دارای یک کروموزوم x اضافی می‌باشد و در موارد نادری دارای ۲ الی ۳x اضافه می‌باشد. با این…

توصیه های مهم به مبتلایان وزوز

1 – هرچه اطلاعات خود در مورد وزوز را بیشتر کنید ، ترس و اضطراب شما کاهش خواهد یافت 2 _ استرس باعث افزایش وزوز و مقاومت آن به درمان خواهد شد . از عوامل استرس زا دوری کنید. 3 _ سعی کنید…
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.