ارتباط بین کم شنوایی و بیماری آلزایمر

کم شنوایی یک مشکل رایج است که بر کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد ,و انزوای اجتماعی، افسردگی و کاهش عملکرد شناختی را موجب می شود.