سوالات متداول

بهتر است کودک شب قبل استحمام نموده و زمانی که برای آزمون مراجعه می کند خسته و خواب آلوده باشد. حتی بهتر است با مشاوره پزشک اطفال دوز داروی خواب (مثل هیدروکسی زین) نیز برای او تعیین شود تا اگر در حین آزمون بی قراری نمود و یا گریه زیادی کرد، از دارو استفاده شود. (داروی خواب هیدروکسی زین در مرکز ما موجود است و نیازی به تهیه کردن آن نیست)

در مواردی که سطح صدا بالاتر از حد استاندارد است، افت شنوایی موقت (TTS) ایجاد می شود که می تواند پس از خروج از شیفت کاری کم کم بهبود یابد. اگر چنین حسی دارید بهتر است بلافاصله پس از شیفت کاری به مرکز شنوایی مراجعه کنید و ارزیابی شنوایی داشته باشید. اگر TTS قطعی بود حتماً از وسایل محافظ شنوایی مثل قالب های محافظ صدا استفاده کنید و سعی کنید شیفت کاری خود را کم کنید.

متاسفانه سیستم غربالگری شنوایی در کشور ما به گونه ای است که پس از غربالگری شنوایی بدو تولد، شنوایی کودک به حال خود رها می شود و هیچگاه شنوایی مورد آزمایش مجدد قرار نمی گیرد. تصور کنید که کودک 2 ساله شما به علت ترشح بیش از حد جرم گوش در مجرای گوش خارجی دچار انسداد مجرای گوش یک طرفه شده است.آیا کودک می تواند انسداد مجرا و کم شنوایی یک گوش خود را اعلام کند؟ مضافاً بر اینکه انسداد مجرا و حتی کم شنوایی های عصبی یک طرفه یا دوطرفه خفیف هیچگونه آثار بالینی مثل درد ندارند. علت مهم ضرورت داشتن این غربالگری، سنین زبان آموزی است. باید شنوایی هر دو گوش کاملاً طبیعی باشد تا سطح محرکهای شنیداری کامل برای زبان آموزی تامین شود. مطمئن باشید تعداد بسیاری از کودکانی که در مدرسه افت تحصیلی و مشکل یادگیری دارند بخاطر محرومیت از درک شنیداری کامل در بخش هایی از زندگی شیرخوارگی و خردسالی دچار این مشکل شده اند.