اشکال سمعک

اشکال سمعک: سمعکهای انتقال استخوانی عینکی

در صورتی که مجرای گوش تشکیل نشده باشد یا خیلی تنگ باشد و نتوان صدا را از طریق مجرای گوش وارد کرد یا عفونت فعال و شدید گوش میانی مانع از قرار گیری قالب گوش در گوش باشد و یا در کسانی که…

اشکال سمعک: سمعک های انتقال استخوانی کاشتنی

در مواردی که انتقال صدا از مجرای گوش میسر نباشد و بیمار نخواهد که از تل یا هد بند یا عینک استفاده کند می توان قطعه ای را با جراحی در زائده استخوانی برجسته ی پشت گوش (زائده ی ماستویید) کاشت که سمعک…

اشکال سمعک : سمعک جیبی

قدیمی ترین سایز سمعک های الکترونیکی ، سایز سمعک های جیبی است . سمعک جیبی از باتری قلمی و یا نیم قلمی استفاده می کند ، می تواند صدا را به یک یا هردو گوش انتقال دهد و قدرت آن هم زیاد است.…

اشکال سمعک: سمعک پشت گوشی کلاسیک

یکی از قدیمی ترین اشکال سمعک ، سمعک پشت گوشی کلاسیک است . این سایز بزرگترین باتری سمعک را استفاده می کند و بنابراین باتری آن دیرتر تمام می شود. بخاطر استفاده از قطعات بزرگتر می تواند قوی باشد و در افت شنوایی…

اشکال سمعک: سمعک پشت گوشی OPEN

این سمعک ها سایز کوچکی داشته ، و بیشتر برای افت های شنوایی استفاده می شود که صدای زیر بیمار افت بیشتری داشته باشد و برای همه کم شنوایی ها قابل استفاده نیست. از نظر ظاهری قالب خیلی کوچکتر و تیوب قالب بسیار…

اشکال سمعک: سمعک پشت گوشی RITE

سمعک های RITE که RIC هم گفته می شود، شبیه سمعک های پشت گوشی کلاسیک هستند با این تفاوت که رسیور سمعک، داخل مجرای گوشی جاسازی می شود و به وسیله یک سیم خیلی نازک و ناپیدا به سمعک متصل می شود.

اشکال سمعک: سمعک داخل صدفه (ITE)

سمعک داخل صدفه (Full shell یا ITE) قسمت گودی گوش (کونکا) را پر می کند. به علت بزرگی سایز ؛ استفاده از میکروفون جهت دار ، باتری بزرگتر ، کلید تعویض برنامه ، درجه کم و زیاد برای سمعک ممکن شده است و…

اشکال سمعک: سمعک داخل کانال (ITC)

این سایز سمعک از نظر قدرت و امکانات بین سمعک های فول شل و نامرئی قرار می گیرد و معمولا برای بیمارانی تجویز می شود که تمایل به استفاده از سمعک داخل گوش دارند ولی مجرای گوش آنها باریک است یا افت شنوایی…
keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!