مراحل بعد از تجویز سمعک

مراحل بعد از تجویز سمعک: قالب گیری از گوش

مراحل بعد از تجویز سمعک: قالبگیری از گوش پس از تجویز شکل سمعک، نوع مدار، یک گوشی یا دو گوشی بودن و دیگر ملاحظات مربوطه که در پست های قبلی شرح داده شده، باید از یک یا هر دو گوش قالب گیری کرد.…

مراحل قالب گیری : تزریق خمیر قالب گیری در گوش

پس از انجام مراحل فوق با استفاده از یک سرنگ خاص، خمیر قالب گیری داخل مجرای گوش تزریق می شود و سپس در امتداد مجرا کل صدفه ی گوش هم از خمیر پر می شود و با انگشت سطح خارجی خمیر صاف می…
keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!