4 سال گارانتی سمعک های پشت گوشی

انستیتو ادیولوژی آریانا مفتخر است که از سال 1388 تاکنون تمامی سمعک های پشت گوشی تجویز شده برای مراجعین خود را با گارانتی 4 ساله ارائه نموده است. در صورت استفاده ی درست و فقدان شکستگی و آب خوردگی سمعک ها، تعمیر و سرویس سمعک در بازه ی 4 ساله گارانتی، رایگان می باشد.

error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.