تجویز و عرضه سمعک های اُتیکن دانمارک

سمعک اتیکن Oticon

به منظور مراقبت تاسیس شد… داستان Oticon با اشتیاق یک مرد برای کمک به همسرش برای داشتن زندگی بهتر، بدون از دست دادن صداها شروع می شود. این اشتیاق به توانمندسازی افرادی که نیاز به حمایت شنیداری دارند، چیزی است که ما را…
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.