محصولات اتیکن

تاریخچه ی اُتیکن

یکی از شاهکارهای خلقت و اندام حس شنوایی و تعادل است. و شامل: – گوش خارجی (جهت جمع آوری و هدایت صدا به گوش میانی) – گوش میانی ( جهت تقویت اولیه صدا و محافظت در برابر بلندی صدا) – گوش داخلی ( جهت…
error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.