غربالگری شنوایی نوزادان، شیرخواران و کودکان

غربالگری (چک آپ) شنوایی پس از تولد

غربالگری (چک آپ) شنوایی پس از تولد، شناسایی سریع کم شنوایی و ارجاع سریع تر جهت مداخلات درمانی و توان بخشی: کم شنوایی اگر دیر تشخیص داده شود مشکلات شدید هوشی، جسمی، روانی، عاطفی و شغلی را برای آینده نوزاد به همراه خواهد…

غربالگری (چک آپ) شنوایی به روش OAE

پرتوهای صوتی گوش یا Oto Acoustic Emission متدی کاملا بی خطر، حساس، دقیق و سریع در بررسی شنوایی نوزاد است. د ر این روش یک هدفون کوچک داخل مجرای گوش نوزاد قرار می گیرد و صدای خاصی را تولید و وارد گوش نوزاد…

غربالگری (چک آپ) شنوایی به روش AABR

روش AABR یا Automated Auditory Brainstem Response v روشی بسیار پیشرفته برای ثبت پاسخ شنوایی از مسیر عصبی شنوایی در پل مغزی است. در این روش چند الکترود روی صورت، پیشانی و پشت گردن چسبانده می شود، یک هدفون داخل مجرای گوش

جامع ترین روش غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان

انجام آزمایش های OAE و AABR به صورت توام بهترین روش غربالگری شنوایی نوزادان است. اگرچه در زایشگاه های کشور متاسفانه فقط آزمایش OAE انجام می شود، ولی اکتفا به این روش موجب حذف بررسی سلامت مسیر عصبی شنوایی را به دنبال
error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.