تحویل در سریع ترین زمان ممکن

پس از تجویز سمعک، اگر سمعک نیاز به قالبگیری نداشته باشد، تحویل سمعک در همان روز یا نهایتا 48 ساعت بعد، و در صورتی که نیاز به قالبگیری و قالبسازی داشته باشد، بین 72 ساعت تا 10 روز کاری (بسته به شرکت قالبسازی و برند سمعک و زمان ثبت سفارش) می باشد.

موارد اورژانسی به شرکت های قالبسازی اعلام می شوند و ممکن است در تحویل آن ها تسریع صورت بگیرد.

البته در شهریور ماه و اسفند ماه به علت پیک کاری در مراکز قالبسازی و تعمیرات سمعک، ممکن است امکان تحویل اورژانسی وجود نداشته باشد.

error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.