مشاوره رایگان

برای مراجعینی که آزمایش شنوایی(نوار گوش) خود را در مرکز معتبر شنوایی شناسی به انجام رسانده اند و جهت مشاوره سمعک به موسسه ما مراجعه می نمایند، خدمات ویزیت و مشاوره سمعک رایگان می باشد.

نوار گوش در صورتی معتبر است که از زمان انجام آن کمتر از یکسال گذشته باشد و در مراکز معتبر شنوایی شناسی انجام شده باشد و ممهور به مهر ادیولوژیست (شنوایی شناس) باشد. در غیر اینصورت آزمایش شنوایی مجدد در مرکز ما انجام خواهد شد و فقط هزینه آزمایش شنوایی از مراجعه کننده اخذ خواهد شد.

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.