امکان تعویض سمعک های قدیمی با جدید

برای مراجعینی که سمعک های قبلی از مراکز دیگر تهیه کرده اند و از آن ها استفاده چندانی نکرده اند، با همکاری یکی از مراکز تعمیر سمعک این امکان را فراهم کرده ایم که سمعک های قدیمی آن ها توسط کارشناسان تعمیر سمعک بازبینی شود و در صورت قابل استفاده بودن قطعات آن ها، قیمت گذاری شود. قیمت ارزیابی شده به اطلاع مراجعه کننده ما رسانده می شود و در صورت پذیرش قیمت، از هزینه سمعک جدیدی که در مرکز ما تجویز شده است کم خواهد شد.

error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.