آموزش کامل استفاده از سمعک

پس از تجویز اصولی و علمی سمعک و تنظیم دقیق تمام آیتم های اکوستیک با نرم افزار سمعک، آنچه در موفقیت استفاده از سمعک توسط مددجو اهمیت دارد، آموزش استفاده درست از سمعک، تمیز کردن گوش ها و جرم گیری سمعک می باشد.

بدین علت جلسه تحویل سمعک در انستیتو ادیولوژی آریانا حدود 1:30 ساعت به طول می انجامد و در این جلسه نحوه تمیز کردن گوش ها، زمان بندی استفاده از سمعک در هفته های اول تا چهارم، نحوه استفاده از سمعک در محیط های آرام و شلوغ، نحوه خاموش و روشن کردن، تغییر ولوم و برنامه شنیداری سمعک به کمک کلید های روی سمعک یا اپلیکیشن(نرم افزار موبایل)، جرم گیری و تمیز کردن سمعک، نحوه نگهداری درست باتری سمعک، آماده سازی باتری جهت تعویض، تعویض باتری، تعویض فیلتر سمعک های داخل گوشی، نحوه استفاده از ریموت کنترل سمعک، نحوه استفاده از دستگاه های جانبی(ALD) سمعک و عیب یابی اولیه سمعک آموزش داده می شود.

شخص مددجو یا همراه ایشان می توانند از این پروسه با گوشی موبایل خود فیلم برداری کنند تا جهت عیب یابی و استفاده از سمعک همیشه به آن رجوع کنند.

error: Content is protected !!
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.