بیماری های سیستم شنوایی و تعادل

بیماری منیر

بیماری منیر نوعی اختلال است که گوش داخلی را تحت تأثیرقرار می دهد. گوش داخلی مسئول شنوایی و تعادل است. این بیماری باعث سرگیجه ، احساس چرخش می شود. همچنین منجر به مشکلات شنوایی و صدای زنگ در گوش می شود. بیماری منیر…

اوتیت میانی سروز

اوتیت میانی سروز همچنین به عنوان اوتیت مدیا همراه با مایع در گوش ، عفونت گوش میانی یا اوتیت همراه با ترشح شناخته می شود ،این بیماری در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که مایعات در گوش میانی تجمع پیدا کنند. “سروز” به نوعی…

اوتیت میانی حاد

اوتیت میانی حاد (AOM) نوعی عفونت دردناک گوش است. ناحیه ای در پشت پرده ی گوش وجود دارد که به نام فضای تمپانیک شناخته می شود. اگر این فضا در گوش دچار عفونت شود، احساس گرفتگی و درد ایجاد می کند که این…

کم شنوایی ناگهانی

کم شنوایی ناگهانی(Sudden Deafness) چیست؟ همانطور که از این نام پیداست کم شنوایی ناگهانی می تواند ناگهان رخ دهد یا ظرف چند ساعت بروز کند.هنوز مشخص نیست که دقیقا چه چیزی باعث کاهش شنوایی ناگهانی می شود و دنیای علم پزشکی در جست…

میرنژیت تاولی

التهاب تاولی پرده ی گوش یا میرنژیت تاولیMyringitis) (Bullious نوعی عفونت گوش است که در آن تاول های کوچک و پر از مایع روی پرده ی گوش شما تشکیل می شود. این تاول ها معمولا باعث ایجاد درد شدید در گوش شما می…

اوتیت میانی مزمن

مقدمه و آشنایی با بیماری اصطلاح اوتیت مدیا به معنی وجود التهاب در گوش میانی است. فضای بین پرده ی گوش خارجی و گوش داخلی (که حلزون گوش و سایر اجزای گوش داخلی در آن جا قرار دارد) گوش میانی نام دارد. گوش…

عفونت حاد گوش خارجی

مقدمه و معرفی بیماری: این بیماری با شیوع و رشد عفونت در گوش خارجی آغاز و نمایان می شود و با نام اوتیت خارجی حاد یا Acute Otitis Externa معروف است. AOE به عنوان التهاب منتشر کانال گوش خارجی نیز نامیده شده است…
برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.